Note 3 Design

เผย Samsung ปรับดีไซน์-งานประกอบ “Galaxy Note 3” ย้ำต่างจาก Galaxy S4

แม้นวัตกรรม – ซอฟท์แวร์ภายในของ Samsung Galaxy Series จะนำคู่แข่งไปมากแล้ว แต่สิ่งที่ผู้ใช้(แทบจะ)ทุกคนบ่นกันมากก็คือ วัสดุ-งานประกอบ ที่ยังไม่พรีเมี่ยมเท่า Sony, HTC, iPhone ถึงจะแก้ไขบน Galaxy S4 ไม่ทันแล้ว แต่สำหรับ Galaxy Note ยังมีเวลาปรับปรุงอีกพอสมควรทีเดียว จากแหล่งข่าวของ Sammobile