Microsoft Edition

S8 Microsoft Edition เริ่มวางจำหน่ายใน Microsoft Store แบบออนไลน์แล้ว!

เอ๊ะ! Galaxy S8 Microsoft Edition นี้คือรุ่นอะไรไม่ต้อง งง กันไปและคิดกันไปไกล เพราะเจ้ารุ่นนี้ก็คือตัวเดียวกับ S8 ที่วางจำหน่ายทั่วไปนั่นเอง