Johnny Memonic

RINK หนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมของ Samsung ในปีนี้จากงาน CES 2016

Rink ( ริ้งค์ ) คืออุปกรณ์เสริมของ Gear VR ที่จะช่วยให้เราสามารถเล่นเกมส์แบบ Motion Control ได้ครับ เจ้านี้ในอนาคตจะสามารถทำได้เหมือนกับภายนต์ Sci-fi