iOS

[อัพเดท: มากลางมกราคมนี้] ยืนยันแล้ว! Samsung Gear S2 จะรองรับ iOS ในปลายปีนี้

ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวออกมาว่า Samsung Gear S2 จะรองรับการใช้งานกับฝั่ง iOS นอกเหนือจากฝั่ง Android ล่าสุดมีการยืนยันแล้ว ว่าจะสามารถใช้งานร่วมกันได้จริง