Galaxy S5 Lollipop

มหกรรม Lollipop : Galaxy S5 ปล่อยอัพเดทแล้วในรัสเซีย-มาเลเซีย, รอมหลุด Galaxy Note 3 LTE ลื่นสะใจ

เปิดปีใหม่มาก็มีข่าวคราวการอัพเดท Lollipop (Android 5.0) ของสมาร์ทโฟน Samsung เรือธงอย่าง Galaxy S5 ออกมาเพิ่มเติมอีก 2 ประเทศคือ มาเลเซีย, รัสเซีย ผ่านโปรแกรม Kies (หรือโหลดไฟล์ Firmware มาอัพผ่าน ODIN) ทั้งคู่ Build Date