Galaxy S2 TV

มือถือติดทีวีกลับมาแล้ว Samsung เปิดตัว Galaxy S2 TV ในบราซิล

กลับมาอีกครั้งของมือถือดูทีวีได้ ที่มาบนรุ่น Galaxy S2 TV ที่รีแบรนด์มาจาก Galaxy Ace 3 ที่รับสัญญาณทีวีดิจิตอล ISDB-T โดยมีเสาอากาศอยู่ด้านล่างตัวเครื่องค่ะ ส่วนสเปคสมาร์ทโฟนตัวนี้ ก็ให้ CPU Dual-core มา 1 GHz, หน้าจอ WVGA ขนาด 4