Galaxy Note 8 Brown

มาแน่ Galaxy Note 8.0 สีใหม่ – Black, Brown พบกันเร็วๆ นี้

กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วกับการเปิดตัว Device สีสันใหม่ ตั้งแต่ Galaxy S III, Note 2 เช่นเดียวกับ Galaxy Note 8.0 เร็วๆ นี้จะมีให้เลือกอีก 2 สีสัน – Black, Brown ในช่วงเดือนมิถุนายน 2013 ด้านสเปคยังคงเดิมครับทั้งจอ