Galaxy HomeMini

Galaxy Home Mini มีอยู่จริง อยู่ในช่วงทดสอบเบต้าในเกาหลีใต้

Samsung เปิดตัว Galaxy Home Mini ตั้งแต่ปี 2018 พร้อมกับ Galaxy Note 9 แต่ลำโพงดังกล่าวก็ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและไม่มีแนวโน้มว่าจะวางจำหน่ายเร็วๆ นี้