Galaxy Gear ราคา

เผย Galaxy Gear เป็นเพียง SmartWatch โทรออกไม่ได้

มีหลายคนคาดว่านาฬิกาอัจฉริยะ – Samsung Galaxy Gear จะสามารถใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ The Verge เผยว่า Galaxy Gear เป็นหนึ่งใน Accessories ที่ใช้งานร่วมกับ Galaxy Series เท่านั้น “ไม่สามารถ” ใช้โทรออกได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านขนาด