Galaxy Altius

ผู้บริหาร Samsung ยันกำลังพัฒนา “Smart Watch” รุ่นใหม่

นอกจากสมาร์ทโฟน Samsung ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับ “Smart Watch” เหมือน Apple โดยช่วงก่อนเปิดตัว Galaxy S4 ก็มี “Galaxy Altius” หลุดมาแบบงงๆ แต่ทั้งนี้ยังคงไม่มีข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมอีก จากการสัมภาษณ์ของสำนักข่าว Bloomberg กับรองประธานบริหาร Lee Young Hee เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว