FlexyCore

Google ซื้อ FlexyCore เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เร็วขึ้น

บริษัท Google เข้าซื้อกิจการ บริษัท FlexyCore เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23.1 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 716 ล้านบาท FlexyCore เป็นผู้พัฒนาแอพที่เร่งประสิทธิภาพการทำงานของ Android ที่มีชื่อว่าแอพ “DroidBooster” เป็นแอพที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบปฏิบัติการ Android ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทีมงานของ FlexyCore ทั้งหมดจะย้ายมาทำงานที่ Google ในส่วนของ Android