Fingerprint Scan

Samsung จะเริ่มใส่ระบบอ่านลายนิ้วมือ และ Samsung Pay ลงในสมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่จะวางขายในปี 2016

Samsung มีแผนที่จะใส่ระบบ Samsung Pay หรือการระบบจ่ายเงินบนมือถือให้กับ สมาร์ทโฟนในเกือบทุกระดับรุ่นของ Samsung และจะเริ่มทำการวางขายภายในไม่เกินกลางปี 2016