fcc

Samsung Galaxy J3 ผ่านการตรวจสอบจาก FCC แล้ว

Samsung Galaxy J3 สมาร์ทโฟนรุ่นราคาประหยัดได้โผล่รายชื่อออกมาใน Zauba และ GFXBench เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ล่าสุดได้ผ่านการตรวจสอบจาก FCC ในสหรัฐอเมริกาแล้ว