EXO Smart Cover

ซัมซุงเปิดตัว EXO Smart Cover ซื้อปุ้บรับปั๊บ!! ภาพสมาชิกวง EXO แบบเอ็กซ์คลูซีฟ 170 ภาพ

ซัมซุงอิเลคทรอนิคส์ได้จัดงานงานแถลงข่าวเปิดตัว EXO Smart Cover ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกของชุด Samsung Galaxy Friends สำหรับ Galaxy S8 และS8 Plus