CPU

Samsung เริ่มเดินสายการผลิตชิป ด้วยเทคโนโลยีระดับ 10nm FinFET แล้ว

Samsung ได้ประกาศเป็นโรงงานแรกในอุตสาหกรรมไอทีที่เริ่มกระบวนการผลิตขนาด 10nm FinFET อย่างจริงจัง แสดงความเป็นผู้นำเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต