colornote

รีวิวแอพ ColorNote กระดาษโน๊ตสีสุดเจ๋ง ที่ใช้จดงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมลูกเล่นอีกมากมาย

หลายคนคงเคยงานเข้า หรือมีงานต้องประชุมด่วน แล้วไม่มีปากกาและสมุดโน๊ตเพื่อจดงาน ทำให้พลาดโอกาสที่จะจดบันทึกในยามจำเป็น บางคนจดงานไว้แต่เมื่อถึงเวลากลับลืมว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง