Codename

ลือล่าสุด Galaxy Note 9 อาจจะใช้ชื่อโค้ดเนมรหัสพัฒนาว่า “ Crown ”

เมื่อไม่นานมานี้ เราได้ยินข่าวมาว่า ซัมซุงจะเริ่มพัฒนา Galaxy Note 9 ภายใต้ชื่อรหัสพัฒนาว่า ” Crown ” ซึ่งจะเป็นรุ่นล่าสุดของโน๊ตซีรี่ย์