Change Sim Card without Reboot

รู้หรือไม่ !? Samsung Galaxy S7 และ S7 edge เปลี่ยนซิมการ์ดได้เลยไม่ต้องรอ Reboot เครื่องแล้ว

เพื่อนๆ ที่กำลังจะได้เจ้า Samsung Galaxy S7 และ S7 edge มาอยู่ในครอบครองทราบกันหรือยังคะ ว่ารุ่นนี้สามารถถอดเปลี่ยนซิมการ์ดได้โดยที่เครื่องนั้นไม่ Reboot อีกแล้วละค่ะ เปลี่ยนซิมปุ้บก็ใช้ได้ทันทีเลย