BTS

เอไอเอส 3G 2100 เปิดตัว “AIS mPAY Rabbit Shop” บนสถานีรถไฟฟ้า BTS

เอไอเอส 3G 2100 เปิดตัว “AIS mPAY Rabbit Shop” บนสถานีรถไฟฟ้า BTSยกระดับงานบริการ ให้ลูกค้าสะดวกมากยิ่งขึ้น เอไอเอส 3G 2100 โดย นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท กรรมการผู้จัดการ แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จับมือ แรบบิท โดย นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง กรรมการบริหาร