Bluetooth 5.0

Bluetooth 5 เชื่อมต่อไว กินไฟน้อย เตรียมเปิดตัวเร็วๆ นี้

Bluetooth การเชื่อมต่อแบบไรสายกำลังจะเปิดตัวเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่สามารถเชื่อมโอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น และประหยัดพลังงานยิ่งกว่าเดิมในเวอร์ชั่น Bluetooth 5.0