Bixby Home

Samsung เปิดตัว New Galaxy Tab A รุ่นใหม่ที่มาพร้อม Bixby Home ในประเทศเกาหลีใต้แล้ว!

ซัมซุงเปิดตัว New Galaxy Tab A ใหม่ที่มาพร้อมผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง Bixby Home ในประเทศเกาหลีใต้แล้วและมีด้วยกันสองรุ่นคือ Wi-fi และ 4G LTE