August security patch

Samsung เริ่มปล่อยอัพเดท August security patch ให้กับ Galaxy S8 และ S8+ ในอินเดียแล้ว!

ส่วนประเทศอื่นๆ ก็น่าจะทะยอยอัพเดท August security patch ไปตามลำดับ ยังไงแอดมินจะคอยติดตามข่าวคราวการอัพเดทมาแจ้งให้ทราบกันเป็นระยะๆ ค่ะ