Apple Pay

Samsung Pay กำลังจะเปิดตัวที่จีนในปี 2016 พร้อมๆ กับ Apple Pay

Samsung ก็ได้ประกาศถึงการนำ Samsung Pay เข้าถึงที่จีนโดยผ่านยูเนี่ยนเพย์ โดยหากผ่านการรับรองตามกฏข้อบังคับต่างๆ แล้วก็จะสามารถเปิดตัวได้ในราวต้นปีหน้า