4.5G

AIS ประกาศความร่วมมือ SAMSUNG และ SONY พัฒนาสมาร์ทโฟนให้รองรับ เทคโนโลยี LAA บนเครือข่าย 4.5G ได้สำเร็จเป็นรายแรกของไทย

AIS ประกาศความร่วมมือ SAMSUNG และ SONY พัฒนาสมาร์ทโฟนให้รองรับเทคโนโลยี LAA บนเครือข่าย 4.5G ได้สำเร็จเป็นรายแรกของไทย พร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์ กับผู้ใช้แพ็กเกจ AIS 4G