” ก้าวคนละก้าว “

การให้ไม่มีที่สิ้นสุด! Samsung มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนโครงการ ” ก้าวคนละก้าว ” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดย นายวิชัย พรพระตั้ง มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนแก่โครงการวิ่งการกุศล” ก้าวคนละก้าว “